STRONA INTERNETOWA DLA BIZNESU Z POLSKI NA UKRAINIE

AGENCJA WSPARCIA HANDLU I INWESTYCJI NA UKRAINIE

Jest interes na Ukrainie? rozpocznij z www.interes-ukraina.com

czas lokalny:
Wspieramy biznes z Polski na Ukrainie

Wspieramy działalność gospodarczą

Wspieramy działalność inwestycyjną

Współpracujemy

Proponujemy współprace

Wsparcie w trakcie zawarcia umów, w tym analiza ryzyka, sprawdzenie informacji, konsultacje, udział w negocjacjach

Wsparcie w trakcie analizy propozycji inwestycyjnych, analiza ryzyka, sprawdzenie informacji, konsultacje, udział w negocjacjach

 • Kancelarie prawne oraz firmy świadczące usługi prawne
 • Firmy audytorskie i konsultingowe
 • Notariusze
 • Osobom prawnym oraz fizycznym
  (z Polski oraz z Ukrainy)

Wsparcie w trakcie zmiany warunków umów, w tym analiza ryzyka, konsultacje, udział w negocjacjach, postępowanie sądowe

Przeprowadzenie analizy dokumentów dotyczących działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej z przygotowaniem wniosków (due diligence).

 • Biura wyceny mienia
 • Firmy deweloperskie
 • Przedsiębiorstwa do spraw kartografii, geodezji oraz geologii
 • Stowarzyszeniem przedsiębiorców
 • Izbom handlowym oraz gospodarczym
 • Innym instytucjom wspierającym biznes (z Polski oraz z Ukrainy)

Analiza wypełnienia warunków umowy, w tym prowadzenie spraw po motywacji do wypełnienia zobowiązań, mediacje, pozasądowe rozstrzyganie sporów, postępowanie sądowe

Analiza i sprawdzenie dokumentów dotyczących „historii” obiektów inwestycyjnych, w tym praw korporacyjnych, nieruchomości, gruntów, prawa własności intelektualnej, budownictwa etc z przygotowaniem wniosków.

 • Banki
 • Zakłady ubezpieczeniowe
 • Firmy leasingowe
 • Biura maklerskie
 • Organom oraz organizacjom państwowym
 • Samorządom lokalnym (z Polski oraz z Ukrainy)

Wsparcie w trakcie egzekucji należności, w tym analiza ryzyka, sprawdzenie informacji, konsultacje, mediacje, pozasądowe rozstrzyganie sporów, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne.

Wsparcie w trakcie nabycia oraz zbycia obiektów inwestycyjnych, w tym przy ustaleniu warunków współpracy, udział w negocjacjach, przygotowanie umów, umów spółki (statutów) oraz innych dokumentów, analiza wypełnienia warunków umów, wsparcie w trakcie rejestracji praw własności, przeprowadzenia fuzji i przejęcia, pomoc w realizacji i wyjściu z projektów inwestycyjnych, w tym przeprowadzenie procedur likwidacji, upadłości oraz procedury naprawczej, w postępowaniu sądowym, postępowaniu egzekucyjnym.

 • Stowarzyszenia przedsiębiorców
 • Izby handlowe oraz gospodarcze
 • Inne instytucje wspierające biznes
 • Zakres współpracy może być dowolnie kształtowany – od wymiany informacją, udzielenia informacji oraz wykonania odrębnych zleceń do przeprowadzenia kompleksowej analizy oraz pomocy w trakcie przygotowania, realizacji oraz wyjścia z projektów.

 • Obsługa w języku polskim.

Wsparcie w trakcie stosunków z organami państwowymi oraz samorządowymi, w tym otrzymanie zezwoleń, licencji etc., konsultacje, mediacje, postępowanie sądowe.

Wsparcie w trakcie stosunków z organami państwowymi oraz samorządowymi na każdym etapie nabycia, realizacji oraz wyjścia z projektu inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia niezbędnych procedur, przygotowanie oraz otrzymanie dokumentów.

 • Organy oraz organizacji państwowe
 • Samorządy lokalne
Kontakt biura virtualnego:
telefon na Ukrainie: +380 63 183 48 94 
email: sekretariat@interes-ukraina.comasti_llc@ukr.net
scype: interes-ukraina
https://twitter.com/INTERES_UKRAINA