STRONA INTERNETOWA DLA BIZNESU Z POLSKI NA UKRAINIE

AGENCJA WSPARCIA HANDLU I INWESTYCJI NA UKRAINIE

Jest interes na Ukrainie? rozpocznij z www.interes-ukraina.com

czas lokalny:

Automatyczny zwrot VAT z skarbu państwa w styczniu - lutym 2013 r.

Automatyczny zwrot VAT z skarbu państwa w styczniu - lutym 2013 r. stanowił 3,2 mld. UAH. Podana kwota jest o 23,8% mniejsza za analogiczny okres ubiegłego roku. Podaje Państwowe kaznaczejstwo Ukrainy na swojej stronie internetowej