STRONA INTERNETOWA DLA BIZNESU Z POLSKI NA UKRAINIE

AGENCJA WSPARCIA HANDLU I INWESTYCJI NA UKRAINIE

Jest interes na Ukrainie? rozpocznij z www.interes-ukraina.com

czas lokalny:

Centralne i lokalne podatki oraz inne należności skarbu państwa na Ukrainie

Centralne i lokalne podatki oraz inne należności skarbu państwa na Ukrainie

Podatki centralne oraz inne należności skarbu państwa:

 1. podatek od zysku przedsiębiorstw (CIT);
 2. podatek od dochodu osób fizycznych (PIT);
 3. VAT;
 4. akcyza;
 5. oplata z tytułu pierwszej rejestracji samochodu;
 6. podatek ekologiczny;
 7. opłaty z tytułu tranzytu ropy naftowej i produktów naftowych, gazu ziemnego i amoniaku przez terytorium Ukrainy;
 8. opłaty z tytułu produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego na terytorium Ukrainy (od 01.01.2013 będą zlikwidowane);
 9. opłaty z tytułu wydobywania kopalin;
 10. opłaty gruntowe;
 11. opłaty z tytułu wykorzystywania częstotliwości radiowych Ukrainy;
 12. opłaty z tytułu specjalnego wykorzystywania wód;
 13. opłaty z tytułu specjalnego korzystania z zasobów leśnych;
 14. stały podatek rolny;
 15. opłaty przeznaczane na rozwoju upraw winorośli, sadownictwa oraz upraw chmielu;
 16. cło;
 17. należności z tytułu dopłat do istniejących taryf na energie elektryczna i ciepło, pochodzących z innego źródła niż z systemu elektrociepłowni;
 18. należności z tytułu dopłat do istniejących taryf na gaz ziemny dla odbiorców uprzywilejowanych.

Podatki lokalne oraz inne lokalne należności skarbowe:

 1. podatek od nieruchomości, innych niż grunty;
 2. podatek „jedyny”;
 3. opłaty z tytułu prowadzenia odrębnych rodzajów działalności gospodarczej;
 4. opłaty z tytułu parkingu samochodów;
 5. oplata turystyczna.

Agencja może zapełnić doradztwo podatkowe, prowadzenie księgowości oraz usługi prawne w prowadzenia działalności na Ukrainie oraz współpracy z partnerami na Ukrainie.

© Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o. 2014
sekretariat@interes-ukraina.com