STRONA INTERNETOWA DLA BIZNESU Z POLSKI NA UKRAINIE

AGENCJA WSPARCIA HANDLU I INWESTYCJI NA UKRAINIE

Jest interes na Ukrainie? rozpocznij z www.interes-ukraina.com

czas lokalny:
Strona główna

Aktualności

Aktualne dane
Prognozy ekonomiczne

Regulacje prawne
Planowane zmiany

Głowna wiadomość:

Wspieramy biznes
z Polski na Ukrainie

Współpracujemy

Proponujemy
współprace

Planowane wydarzenia oraz zmiany:

Kontakt

Zadać pytanie
Nawiązać współpracę


(aktualności oraz propozycje)

Komentarz agencji:

Informacje

Produkt krajowy w II kwartale 2014r. w porównaniu do IІ kwartału 2013 r. (w cenach 2010 r.) - 95,4%. Produkt krajowy w II kwartale 2014r. w porównaniu do І kwartału 2014 r.- 96,8%.

2014
Export towarów i usług z Ukrainy 
- 707,121 mld UAH
Import towarów i usług na Ukraine 
- 834,133 mld UAH
Stopa oblikowa (stopa lombard.)-30.0% 
Zmiana stopy inflacji w lutym  +5.3% (+8.4%) do poprzedn. mies. (od początku roku)
Minimalna pensja netto za miesiąc
z dn. 01.01.2014 po 30.11.2015r.
Miesięczna - 1218.00 UAH
Godzinowa - 7.29 UAH
Kurs BNU na dn.06.04.2015
100 USD - 2330.4799 UAH
100 EUR - 2523.9097 UAH
100 PLN - 620.9338 UAH
Bezrobocie (według metody MOP) za styczeń - wrzesień 2014 r. wyniosło do 8.9%

 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Ukrainę w 2014 r. - - 11 100 mln USD (-19.5% ot danych 2013 r.)
Średnia wartość kredytów/depozytów 
dla osób prawnych na dn.02.04.15(BNU)
kredyty,%: UAH-23.4; waluta obca-6.2
depozyty,%UAH-14.3;waluta obca-7.5
Nominalna średnia pensja netto za miesiąc w lutym 2015 r. - 3633,11UAH (do stycznia 2015 r (+5.0%) (Dane Państwowej służby statystyki Ukrainy)
Średni kurs USD (gotówka)
na dn. 02.04.2015 (dane BNU)
Kupno, 100USD –  2447,70UAH
Sprzedaż, 100USD – 2555,31UAH